Chính sách Bảo mật


CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN:
 1 . Mục đích và các nội dung thu thập thông tin cá nhân:
-Chúng tôi thu thập thông tin Khách hàng tại iShop NhaTrang bao gồm: Họ và tên, số điện thoại. Đây là các thông tin mà iShop NhaTrang cần để  liên hệ, hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật và các dịch liên quan về sản phẩm.
-Trong quá trình giao dịch tại iShop NhaTrang– Chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết của Quý vị để chúng tôi thường xuyên liên hệ, chăm sóc  và cung cấp các dịch liên quan trước và sau khi mua bán sản phẩm.


2. Phạm vi sử dụng thông tin:
– Gửi các thông báo về dịch vụ, thông tin khuyến mãi , sản phẩm mới cho Khách hàng
– Không sử dụng thông tin cá nhân của Quý Khách ngoài các mục đích khác.


3. Thời gian lưu trữ thông tin :

-Dữ liệu cá nhân của Quý vị sẽ được lưu trữ trên hệ thống máy tính tại iShop NhaTrang .Khi Quý Khách yêu cầu hủy bỏ chúng tôi sẽ xác nhận với Quý khách và hủy bỏ dữ liệu liên quan.
 
Trân trọng cảm ơn sự quan tâm và hợp tác của Quý vị