Dịch vụ sửa chữa

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 4/4S/5/5S

STT Tên dịch vụ Giá
1 Thay Loa Nghe

iP5/5s: 150.000

2 Thay Loa Ngoài (Chuông, loa nghe nhạc)

150.000

ip5/5s: 220.000

3 Thay Mạch nút Volume + jack tai nghe 

190.000

ip5/5s: 450.000

4 Thay Mạch nút Home

150.000

iP5: 150.000

5 Thay Màn hình ( Bảo hành 15 ngày + Tặng Dán Gương chống va đập )

iP 5/5S/5C: 480.000

6 Ép Gương iPhone

150.000

ip5/5s/5c: 220.000

7

Thay Nắp lưng sau 4/4s ( Zin theo linh kiện + Dán màn hình )

Thay măt gương sau 5/5s ( Trên + Dưới )

70.000

150.000

8 Thay Cảm biến ánh sáng ( Dây nút nguồn + cảm biến )

220 .000

9 Thay Camera Sau

180.000

ip5/5s: 250.000

10 Thay Cụm chân sạc (BH 30 ngày)

180.000

ip5/5s: 250.000

11 Thay Pin Zin linh kiện ( Bảo hành 90 ngày)

ip4:190.000

ip4s:220.000

iP5: 220.000

iP5S: 250.000

12 Thay Camera Trước 

260.000

iP5: 150.000

iP5S: 220.000

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 6/6 Plus - 6S/6S Plus

STT Tên dịch vụ Giá
1 Thay Loa trên (loa nghe gọi)

iP6: 180.000

iP6+: 230.000

2 Thay Sườn iPhone  ( Vỏ )

iP6: 650.000

iP6+: 850.000

iP6s:850.000

iP6s+:1.050.000

3 Thay Mạch nút Gạt Rung + Volume

iP6: 250.000

iP6+: 350.000

4 Thay dây nguồn (Nút nguồn, đèn flash, mic video)

iP6: 380.000

iP6+: 480.000

5 Thay Mạch nút Home 250.000
6 Thay Màn hình iPhone  ( Zin tháo máy - Bảo hành 15 ngày + Tặng Dán Gương chống va đập )

iP6: 580.000

iP6+: 950.000

iP6s: 650.000

iP6s+: 1.150.000

7 Thay Phản quang màn hình iPhone 6 / Plus 

iP6 :250.000 

iP6+:330.000

iP6s : 600.000

iP6S+: 700.000

8 Ép Gương Màn Hình iPhone  ( Kính Zin + Ron )

iP6: 230.000

iP6+:330.000

iP6s: 270.000

iP6s+: 370.000

9 Thay Cảm biến ánh sáng + camera Trước

iP6: 190.000

iP6+: 250.000

10 Thay Camera Sau 

iP6: 280.000

iP6+:370.000

iP6s: 390.000

iP6s+: 690.000

11 Thay Cụm chân sạc (dây tai nghe, đuôi sạc, mic)

iP6: 280.000

iP6+: 320.000

12 Thay Pin (Bảo hành 90 ngày)

iP6:290.000

iP6+:350.000


iP6s : 350.000

iP6S+: 450.000

13 Thay Loa Dưới

iP6: 190.000

iP6+: 250.000

14 Thay rung

iP6: 180.000

iP6+: 230.000

GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 7 / 7 Plus / 8 / 8 Plus

STT Tên dịch vụ Giá
1 Thay Loa trên (loa nghe gọi)

iP7: 350.000

iP7+: 450.000

2

Thay Mặt Kính Sau

iP8: 750.000

iP8+: 850.000

3 Thay Mạch nút Gạt Rung + Volume
4 Thay dây nguồn (Nút nguồn, đèn flash, mic video)
5 Thay Màn hình ( Zin - Bảo hành 15 ngày + Tặng Dán Gương chống va đập )

iP7: 750.000

iP7+: 1.450.000

iP8: 980.000

iP8+: 1.850.000

6 Thay Phản quang màn hình

iP7 : 700.000

iP7+: 900.000

iP/8 : 700.000

iP8+: 900.000

7 Ép Gương Màn Hình ( Kính Zin + Ron )

iP7: 330.000

iP7+: 490.000

iP8+: 610.000

iP8: 490.000

8 Thay Cảm biến ánh sáng + camera Trước
9 Thay Camera Sau 

iP7: 850.000

iP7+: 1.950.000

10 Thay Cụm chân sạc (dây tai nghe, đuôi sạc, mic)
11

Thay Pin (Bảo hành 90 ngày)

iP7: 400.000

iP7+: 500.000

iP8+: 680.000

iP8: 500.000

12 Thay Loa Dưới

350.000
GIÁ SỬA CHỮA IPHONE X / Xr Xs / Xs Max

STTTên dịch vụGiá
1Thay Mặt Kính Sau

iPX: 950.000

iPXs Max: 950.000

2Thay Sườn iPhone  ( Vỏ )
3Thay Mạch nút Gạt Rung + Volume
4Thay dây nguồn (Nút nguồn, đèn flash, mic video)
5Thay Màn hình ( Zin - Bảo hành 15 ngày + Tặng Dán Gương chống va đập )

iPX:

3.550.000 (Zin)

iPXs Max:

5.900.000 (Zin)

6Thay Phản quang màn hình
7Ép Gương Màn Hình ( Kính Zin + Ron )

iPX: 1.200.000

iPXs: 1.690.000

iPXr: 1.200.000

iPXs Max: 1.800.000

8Thay Cảm biến ánh sáng + camera Trước
9Thay Camera Sau 

iPX: 2.100.000

10Thay Cụm chân sạc (dây tai nghe, đuôi sạc, mic)
11

Thay Pin (Bảo hành 90 ngày)

iPX: 850.000

12Thay Loa Dưới
13Thay rung

GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 11 / Pro / Pro Max

TTTên dịch vụGiá
1Thay Loa trên (loa nghe gọi)
2Thay Sườn iPhone  ( Vỏ )
3Thay Mạch nút Gạt Rung + Volume
4Thay dây nguồn (Nút nguồn, đèn flash, mic video)
5Thay Màn hình ( Zin - Bảo hành 15 ngày + Tặng Dán Gương chống va đập )

iP 11: 3.290.000

iP Pro Max: 8.500.000

6Thay Phản quang màn hình

iP: 

7

Ép Gương Màn Hình ( Kính Zin + Ron - Tặng Dán Gương chống va đập )

(Tùy vào độ bể nhiều hay ít của màn hình sẽ có giá khác nhau)

iP 11: 1.200.000

iP Pro: 2.990.000

iP Pro Max: 2.500.000

8Mặt Kính Sau

iP

iP

9Thay Camera Sau 

iP

10Thay Cụm chân sạc (dây tai nghe, đuôi sạc, mic)
11

Thay Pin (Bảo hành 90 ngày)

iP

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPAD 2/3/4

STT Tên dịch vụ Giá
1 Thay Loa 500.000
2 Thay Mic  
3 Thay Mạch nút Nguồn + Volume  
4 Thay Mạch nút Home

iPad4: 650.000

5 Thay Màn hình

iPad 3/4: 1.900.000

iPad 2: 1.200.000

6 Thay Camera

iPad4: 600.000

7 Thay Cụm chân sạc 550.000
8 Thay Cảm Ứng iPad 3/4 (Bảo hành 30 ngày + Dán Màn hình)

750.000

9 Thay Pin ( Bảo hành 30 ngày )

iPad 2/3/4: 550.000

10 Thay Cảm Ứng iPad 2 (Bảo hành 30 ngày + Dán Màn hình)

590.000

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPAD Air / Air 2 / Pro 9.7

STT Tên dịch vụ Giá
1 Thay Loa  
2 Thay Pin

Air: 750.000

Air2: 950.000

Pro 9.7: 1.200.000

3 Thay Mạch nút Nguồn + Volume

 

4 Thay Mạch nút Home

iPad Air: 690.000

5 Thay Màn Hình (LCD)

iPad Air: 1.600.000

iPad Air2: 3.900.000

6 Thay Camera Sau

iPad Air: 500.000

iPad Air 2: 650.000

7
Thay Cảm Ứng ( Bảo hành 15 ngày + Dán Màn hình )

iPad Air : 750.000

iPad Air 2: 1.750.000

iPad 2017 : 2.100.000

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPAD Mini /2 / 3/ 4 - Apple Watch

STT Tên dịch vụ Giá
1

Ép Gương Màn Hình Apple Watch ( Kính Zin + Ron chống nước)

(Tùy vào độ bể nhiều hay ít của màn hình sẽ có giá khác nhau)

S1: 900.000 - 1.000.000

S2/3: 1.200.000 - 1.700.000

S4: 2.500.000

2

Thay Pin

3 Thay Mạch nút Nguồn + Volume
4

Thay Cảm Ứng ( Bảo hành 15 ngày + Dán Màn hình )

Mini 1/2: 590.000

5 Thay Màn Hình (LCD)

Mini:

Mini 2/3: 1.500.000

Mini4: 3.600.000

6 Thay Camera Sau
Không có sản phẩm trong danh mục này.