Dịch vụ sửa chữa

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 4/4S/5/5S

STT Tên dịch vụ Giá
1 Thay Loa Nghe

iP5/5s: 150.000

2 Thay Loa Ngoài (Chuông, loa nghe nhạc)

150.000

ip5/5s: 220.000

3 Thay Mạch nút Volume + jack tai nghe 

190.000

ip5/5s: 450.000

4 Thay Mạch nút Home

150.000

iP5: 150.000

5 Thay Màn hình ( Bảo hành 15 ngày + Tặng Dán Gương chống va đập )

iP 5/5S/5C: 580.000

6 Ép Gương iPhone

150.000

ip5/5s/5c: 220.000

7

Thay Nắp lưng sau 4/4s ( Zin theo linh kiện + Dán màn hình )

Thay măt gương sau 5/5s ( Trên + Dưới )

70.000

150.000

8 Thay Cảm biến ánh sáng ( Dây nút nguồn + cảm biến )

220 .000

9 Thay Camera Sau

180.000

ip5/5s: 250.000

10 Thay Cụm chân sạc (BH 30 ngày)

180.000

ip5/5s: 250.000

11 Thay Pin Zin linh kiện ( Bảo hành 90 ngày)

ip4:190.000

ip4s:220.000

iP5: 220.000

iP5S: 250.000

12 Thay Camera Trước 

260.000

iP5: 150.000

iP5S: 220.000

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 6/6 Plus - 6S/6S Plus

STT Tên dịch vụ Giá
1 Thay Loa trên (loa nghe gọi)

iP6: 180.000

iP6+: 230.000

2 Thay Sườn iPhone  ( Vỏ )

iP6: 650.000

iP6+: 850.000

iP6s:850.000

iP6s+:1.050.000

3 Thay Mạch nút Gạt Rung + Volume

iP6: 250.000

iP6+: 350.000

4 Thay dây nguồn (Nút nguồn, đèn flash, mic video)

iP6: 380.000

iP6+: 480.000

5 Thay Mạch nút Home 250.000
6 Thay Màn hình iPhone  ( Zin tháo máy - Bảo hành 15 ngày + Tặng Dán Gương chống va đập )

iP6: 950.000

iP6+:1.500.000

iP6s: 1.200.000

iP6s+: 1.800.000

7 Thay Phản quang màn hình iPhone 6 / Plus 

iP6 :250.000 

iP6+:330.000

iP6s : 600.000

iP6S+: 700.000

8 Ép Gương Màn Hình iPhone  ( Kính Zin + Ron )

iP6: 350.000

iP6+:450.000

iP6s: 480.000

iP6s+:580.000

9 Thay Cảm biến ánh sáng + camera Trước

iP6: 190.000

iP6+: 250.000

10 Thay Camera Sau 

iP6: 280.000

iP6+:370.000

iP6s: 390.000

iP6s+: 690.000

11 Thay Cụm chân sạc (dây tai nghe, đuôi sạc, mic)

iP6: 280.000

iP6+: 320.000

12 Thay Pin (Bảo hành 90 ngày)

iP6:290.000

iP6+:350.000


iP6s : 420.000

iP6S+: 480.000

13 Thay Loa Dưới

iP6: 190.000

iP6+: 250.000

14 Thay rung

iP6: 180.000

iP6+: 230.000

GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 7 / 7 Plus

STT Tên dịch vụ Giá
1 Thay Loa trên (loa nghe gọi)

iP7: 350.000

iP7+: 450.000

2 Thay Sườn iPhone  ( Vỏ )
3 Thay Mạch nút Gạt Rung + Volume
4 Thay dây nguồn (Nút nguồn, đèn flash, mic video)
5 Thay Màn hình ( Zin - Bảo hành 15 ngày + Tặng Dán Gương chống va đập )

iP7: 1.600.000

iP7+: 2.500.000

6 Thay Phản quang màn hình

iP7 : 700.000

iP7+: 900.000

7 Ép Gương Màn Hình ( Kính Zin + Ron )

iP7: 650.000

iP7+: 950.000

8 Thay Cảm biến ánh sáng + camera Trước
9 Thay Camera Sau 

iP7: 850.000

iP7+:

10 Thay Cụm chân sạc (dây tai nghe, đuôi sạc, mic)
11

Thay Pin (Bảo hành 90 ngày)

iP7: 480.000

iP7+: 580.000

12 Thay Loa Dưới
13 Thay rung

GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 8 / 8 Plus

STTTên dịch vụGiá
1Thay Mặt Kính Sau

iP8: 750.000

iP8+: 850.000

2Thay Sườn iPhone  ( Vỏ )

iP8: 

iP8+:

3Thay Mạch nút Gạt Rung + Volume

iP8: 

iP8+:

4Thay dây nguồn (Nút nguồn, đèn flash, mic video)

iP8: 

iP8+:

5Thay Màn hình ( Zin - Bảo hành 15 ngày + Tặng Dán Gương chống va đập )

iP8: 3.300.000

iP8+: 3.900.000

6Thay Phản quang màn hình

iP/8 : 700.000

iP8+: 900.000

7Ép Gương Màn Hình ( Kính Zin + Ron )

iP8: 950.000

iP8+: 1.200.000

8Thay Cảm biến ánh sáng + camera Trước

iP8: 

iP8+:

9Thay Camera Sau 

iP8: 

iP8+:

10Thay Cụm chân sạc (dây tai nghe, đuôi sạc, mic)
11

Thay Pin (Bảo hành 90 ngày)

iP8: 580.000

iP8+: 680.000

12Thay Loa Dưới

iP8: 

iP8+:

13Thay rung

iP8: 

iP8+:

GIÁ SỬA CHỮA IPHONE X / Xs / Xs Max

TTTên dịch vụGiá
1Thay Loa trên (loa nghe gọi)
2Thay Sườn iPhone  ( Vỏ )
3Thay Mạch nút Gạt Rung + Volume
4Thay dây nguồn (Nút nguồn, đèn flash, mic video)
5Thay Màn hình ( Zin - Bảo hành 15 ngày + Tặng Dán Gương chống va đập )

iPX: 6.500.000

iPXs Max: 9.900.000

6Thay Phản quang màn hình

iPX: 

7

Ép Gương Màn Hình ( Kính Zin + Ron - Tặng Dán Gương chống va đập )

(Tùy vào độ bể nhiều hay ít của màn hình sẽ có giá khác nhau)

iPX: 2.500.000

iPXs Max: 3.500.000

8Mặt Kính Sau

iPX: 1.500.000

iPXs Max: 1.900.000

9Thay Camera Sau 

iPX: 2.100.000

10Thay Cụm chân sạc (dây tai nghe, đuôi sạc, mic)
11

Thay Pin (Bảo hành 90 ngày)

iPX: 950.000

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPAD 2/3/4

STT Tên dịch vụ Giá
1 Thay Loa 500.000
2 Thay Mic  
3 Thay Mạch nút Nguồn + Volume  
4 Thay Mạch nút Home

iPad4: 650.000

5 Thay Màn hình

iPad 3/4: 1.900.000

iPad 2: 1.200.000

6 Thay Camera

iPad4: 600.000

7 Thay Cụm chân sạc 550.000
8 Thay Cảm Ứng iPad 3/4 (Bảo hành 30 ngày + Dán Màn hình)

750.000

9 Thay Pin ( Bảo hành 30 ngày )

iPad 2/3/4: 550.000

10 Thay Cảm Ứng iPad 2 (Bảo hành 30 ngày + Dán Màn hình)

590.000

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPAD Air / Air 2 / Pro 9.7

STT Tên dịch vụ Giá
1 Thay Loa  
2 Thay Pin

Air: 750.000

Air2: 950.000

Pro 9.7: 1200.000

3 Thay Mạch nút Nguồn + Volume

 

4 Thay Mạch nút Home

iPad Air: 690.000

5 Thay Màn Hình (LCD)

iPad Air: 1.600.000

iPad Air2: 3.900.000

6 Thay Camera Sau

iPad Air: 500.000

iPad Air 2: 650.000

7
Thay Cảm Ứng ( Bảo hành 15 ngày + Dán Màn hình )

iPad Air : 750.000

iPad Air 2: 1.750.000

iPad 2017 : 2.100.000

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPAD Mini /2 / 3/ 4 - Apple Watch

STT Tên dịch vụ Giá
1

Ép Gương Màn Hình Apple Watch ( Kính Zin + Ron chống nước)

(Tùy vào độ bể nhiều hay ít của màn hình sẽ có giá khác nhau)

S1: 900.000 - 1.000.000

S2/3: 2.200.000 - 2.300.000

S4: 3.500.000

2

Thay Pin

3 Thay Mạch nút Nguồn + Volume
4

Thay Cảm Ứng ( Bảo hành 15 ngày + Dán Màn hình )

Mini 1/2: 590.000

5 Thay Màn Hình (LCD)

Mini:

Mini 2/3: 1.500.000

Mini4: 3.600.000

6 Thay Camera Sau
Không có sản phẩm trong danh mục này.