Dịch vụ sửa chữa


BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 4/4S

STT Tên dịch vụ Giá
1 Thay Loa Nghe

150.000

2 Thay Loa Ngoài (Chuông, loa nghe nhạc)

150.000

3 Thay Mạch nút Volume + jack tai nghe 

190.000

4 Thay Mạch nút Home

150.000

5 Thay Màn hình ( Bảo hành 15 ngày + Tặng Dán Gương chống va đập )

450.000

6 Ép Gương iPhone 4/4s

150.000

7 Thay Nắp lưng sau ( Zin theo linh kiện + Dán màn hình )

70.000

8 Thay Cảm biến ánh sáng ( Dây nút nguồn + cảm biến )

220 .000

9 Thay Camera Sau

180.000

10 Thay Cụm chân sạc (BH 30 ngày)

180.000

11 Thay Pin Zin linh kiện ( Bảo hành 30 ngày)

ip4:190.000

ip4s:220.000

12 Thay Camera Trước 

260.000

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 5/5S

STT Tên dịch vụ Giá
1 Thay Loa trên (loa nghe gọi)

iP5: 150.000

iP5S: 190.000

2 Thay Loa Ngoài (chuông, loa nghe nhạc) 220.000
3 Thay Sườn iPhone 5 / 5S

450.000

4 Thay Mạch nút Nguồn + Volume 

220.000

5 Thay Mạch nút Home

iP5: 150.000

6 Thay Màn hình iPhone 5/ 5S( Zin linh kiện - Bảo hành 15 ngày + Tặng Dán Gương chống va đập )

iP5: 850.000 

iP5S/5C: 850.000

7 Ép Gương Màn Hình iPhone 5/5s/5c

220.000

8 Thay măt gương sau ( Trên + Dưới )

150.000

9 Thay Cảm biến ánh sáng + camera Trước

iP5: 150.000

iP5S: 220.000

10 Thay Camera Sau 

 180.000

11 Thay Cụm chân sạc

250.000

12 Thay Pin Zin linh kiện  ( Bảo hành 90 ngày )

  iP5: 220.000

iP5S: 250.000

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 6/6 Plus

STT Tên dịch vụ Giá
1 Thay Loa trên (loa nghe gọi)

iP6: 180.000

iP6+: 230.000

2 Thay Sườn iPhone  ( Vỏ )

iP6: 650.000

iP6+: 850.000

3 Thay Mạch nút Gạt Rung + Volume

iP6: 250.000

iP6+: 350.000

4 Thay dây nguồn (Nút nguồn, đèn flash, mic video)

iP6: 380.000

iP6+: 480.000

5 Thay Mạch nút Home 250.000
6 Thay Màn hình iPhone 6/6+ ( Zin tháo máy - Bảo hành 15 ngày + Tặng Dán Gương chống va đập )

iP6: 1.100.000

iP6+:2.100.000

7 Thay Phản quang màn hình iPhone 6 / Plus 

iP6 :250.000 

Plus:330.000

8 Ép Gương Màn Hình iPhone 6/6+ ( Kính Zin + Ron )

iP6: 350.000

iP6+:450.000

9 Thay Cảm biến ánh sáng + camera Trước

iP6: 280.000

iP6+: 330.000

10 Thay Camera Sau 

iP6: 190.000

iP6+:250.000

11 Thay Cụm chân sạc (dây tai nghe, đuôi sạc, mic)

iP6: 280.000

iP6+: 320.000

12 Thay Pin (Bảo hành 90 ngày)

iP6:290.000

iP6+:350.000

13 Thay Loa Dưới

iP6: 190.000

iP6+: 250.000

14 Thay rung

iP6: 180.000

iP6+: 230.000

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 6s/6s Plus

STT Tên dịch vụ Giá
1 Thay Loa trên (loa nghe gọi)

 

2 Thay Sườn iPhone  ( Vỏ )

iP6s:850.000

iP6s+:1.050.000

3 Thay Mạch nút Gạt Rung + Volume
4 Thay dây nguồn (Nút nguồn, đèn flash, mic video)
5 Thay Màn hình ( Zin Loại A - Bảo hành 15 ngày + Tặng Dán Gương chống va đập )

iP6s: 1.600.000

iP6s+:2.500.000

6 Thay Phản quang màn hình

iP6s : 600.000

iP6S+: 700.000

7 Ép Gương Màn Hình ( Kính Zin + Ron )

iP6s: 480.000

iP6s+:580.000

8 Thay Cảm biến ánh sáng + camera Trước

iP6s:

iP6s+:

9 Thay Camera Sau 

iP6s: 390.000

iP6s+:

10 Thay Cụm chân sạc (dây tai nghe, đuôi sạc, mic)

iP6s:

iP6s+:

11 Thay Pin (Bảo hành 90 ngày)

iP6s:

iP6s+:

12 Thay Loa Dưới

iP6s:

iP6s+:

13 Thay rung

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 7 / 7 Plus

STT Tên dịch vụ Giá
1 Thay Loa trên (loa nghe gọi)
2 Thay Sườn iPhone  ( Vỏ )
3 Thay Mạch nút Gạt Rung + Volume
4 Thay dây nguồn (Nút nguồn, đèn flash, mic video)
5 Thay Màn hình ( Zin - Bảo hành 15 ngày + Tặng Dán Gương chống va đập )

iP7: 2.900.000

iP7+: 3.600.000

6 Thay Phản quang màn hình

iP7 : 700.000

iP7+: 900.000

7 Ép Gương Màn Hình ( Kính Zin + Ron )

iP7: 650.000

iP7+: 950.000

8 Thay Cảm biến ánh sáng + camera Trước
9 Thay Camera Sau 

iP7: 850.000

iP7+:

10 Thay Cụm chân sạc (dây tai nghe, đuôi sạc, mic)
11

Thay Pin (Bảo hành 90 ngày)

iP7: 580.000

iP7+: 680.000

12 Thay Loa Dưới
13 Thay rung

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPAD 2/3/4

STT Tên dịch vụ Giá
1 Thay Loa 500.000
2 Thay Mic  
3 Thay Mạch nút Nguồn + Volume  
4 Thay Mạch nút Home

iPad4: 650.000

5 Thay Màn hình

iPad 3/4: 1.900.000

iPad 2: 1.200.000

6 Thay Camera

iPad4: 600.000

7 Thay Cụm chân sạc 550.000
8 Thay Cảm Ứng iPad 3/4 (Bảo hành 30 ngày + Dán Màn hình)

750.000

9 Thay Pin ( Bảo hành 30 ngày )

iPad3/4: 990.000

10 Thay Cảm Ứng iPad 2 (Bảo hành 30 ngày + Dán Màn hình)

590.000

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPAD Air / Air 2

STT Tên dịch vụ Giá
1 Thay Loa  
2 Thay Pin

iPad Air: 750.000

iPad Air2: 950.000

 
3 Thay Mạch nút Nguồn + Volume

 

4 Thay Mạch nút Home

iPad Air: 690.000

5 Thay Màn Hình (LCD)

iPad Air: 2.200.000

iPad Air2: Call

6 Thay Camera Sau

iPad Air: 500.000

iPad Air 2: 650.000

7
Thay Cảm Ứng ( Bảo hành 15 ngày + Dán Màn hình )

iPad Air : 750.000

iPad Air 2: 1.750.000

iPad 2017 : 2.100.000

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPAD MINI 1 / MINI 2 / MINI 3

STT Tên dịch vụ Giá
1 Thay  Pin

iPad Mini 1: 650.000

iPad Mini 2/3: 850.000

2 Thay Màn Hình (LCD)

iPad Mini 1: 1.200.000

iPad Mini 2/3: 2.200.000

8 Thay Cảm Ứng ( Bảo hành 15 ngày + Dán Màn hình )

iPad Mini 1/2: 850.000

iPad Mini 3: 1.100.000

 &l

Không có sản phẩm trong danh mục này.